น้ำพริกลำไยเสริมงาขี้ม่อน (Longan Spicy add Perilla Frutescens)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Keeratikorn Kuttiwongพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2Khaunviman Warndeeพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3boonyom28@hotmail.comสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1Khuan Sornintaปวส.
2Gumraithong Yodborisudปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : องค์ความรู้การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

สมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดที่ต้องจะประกอบธุรกิจกันขึ้นมา โดยเน้นที่ของดีจังหวัดลำพูน ทางกลุ่มจึงคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ลำไย ผลไม้ท้องถิ่นของลำพูนด้วยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกลำไยเสริมงาขี้ม่อน เพราะน้ำพริกเป็นอาหารคู่สำรับครัวไทยมานาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้และงาขี้ม่อนมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายวัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ ลำไย และวัตถุดิบรอง คือ งาขี้ม่อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้รับประทานคู่กับผัก ที่มีส่วนประกอบสำคัญคือลำไย เป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนด้วยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกลำไยเสริมงาขี้ม่อน