สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองทำความสะอาดมูลแมว

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องมาจากในสังคมปัจจุบันประชากร เข้ามาอยู่ในเมืองกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะพักอาศัยที่หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ผู้คนนิยมมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่น ซึ่งแมวจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้ อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่มีในสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นนั่นคือ การถ่ายแล้วกลบ เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ขับถ่ายในทรายเท่านั้น หากผู้ที่เลี้ยงแมวไม่ดูแลรักษาความสะอาดกระบะทรายจะส่งผลให้แมวไม่ขับถ่ายในกระบะทราย ทำให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้เลี้ยงแมวได้ คณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าการขับถ่ายในทรายของแมวเป็นปัญหาของผู้ที่เลี้ยงแมว ทั้งในด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะทำโครงการประดิษฐ์เครื่องตักทำความสะอาดมูลแมว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้กรองทำความสะอาดมูลหรือปัสสาวะของแมว
ช่วยในการแยกทรายออกจากมูลของแมวและปัสสาวะที่จับตัวเป็นก้อนกับทรายได้ผู้เลี้ยงจะประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงแมวและช่วยให้มีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วีรดา ทองศรีนุ่นปวส.
2นางสาว รุ่งวิมล ปัญญามาปวส.
3นางสาว วชิรญาณ์ บัวแก้วเกิดปวส.
4นางสาว พรหมติกาญจน์ ไชยโสปวส.
5นางสาว ปรัชญา นวลสนิทปวส.