เครื่องชาร์จเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุรนันท์ เชื้อปงปันอุตสาหกรรม
2นาย สมบูรณ์ สิทธิน่านอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุ สุธรรมแจ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทักษิณ อุตะมาปวช.
2นาย ชนะชัย ขุ่ยอาภัยปวช.
3นาย ชาคร ทูลเดชปวช.
4นาย ธนากร คำนวณปวช.
5นาย ธนายุต บุญทาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ปัจจุบันส่วนใหญ่ทำหน้าที่ชาร์จกระแสไฟฟ้าประจุเข้าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสสลับใช้ได้ในขณะไฟฟ้าดับ ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงมีแนวคิด สร้างเครื่องชาร์จเอนกประสงค์ขึ้น เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ชาร์จไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องชาร์จเอนกประสงค์มีคุณสมบัติ คือ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ แปลงไฟจาก 12 โวลต์ เป็นไฟ 5 โวลต์ ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือ และสามารถแปลงไฟ 12 โวลต์ D.C. ให้เป็นไฟ 220 โวลต์ A.C.
1.ได้เครื่องชาร์จเอนกประสงค์ไว้ใช้งาน
2.ได้ทักษะในการสร้างเครื่องชาร์จเอนกประสงค์