ถังขยะอัจฉริยะ SmartBin

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ มีสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ จอมมณีปวส.
2นาย ณัฏฐวัฒน์ จินตกานนท์ปวส.
3นาย ศร สุขนาปวส.
4นางสาว สายใจ หอมนิยมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปันจุบันนั้น ปัญหาเรื่องขยะล้นถังมีเยอะแยะมากมาย เนื่องมาจากการที่ไม่มีระบบในการจัดการที่ดีพอทำให้เกิดปริมาณขยะที่ล้นถังและส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ ถังขยะอัจฉริยะ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ให้มีการจัดการระบบที่ดีขึ้นแล้วเพื่อล้นปัญหาขยะล้นถังลงแล้วสร้างภาพลักษณะที่ดีต่อสถานที่แล้วช่วยให้แม่บ้าน ภารโรงสามารถรู้เวลาที่จะสามารถมาจัดเก็บขยะได้ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถังขยะอัจฉริยะ มีระบบในการตรวจสอบปริมาณขยะภายในถังเพื่อส่งข้อมูล หรือ IOT เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อจะแสดงข้อมูล สถานะต่างๆ ของถังขยะว่า มีอะไรปริมาณถังขยะอยู่เท่าไร
เพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาขยะล้นถังแล้วการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสะอาด และ ภาพลักษณะที่ดีแล้วเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต