เครื่องให้ออกซิเจนด้วยระบบไฮบริด

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการผลิตเครื่องให้ออกซิเจนด้วยระบบไฮบริดเพื่อลดการใช้งานไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ไฟฟ้า220V AC) ซึ้งการทำงานของเครื่องนี้จะทำงานด้วยระบบพลังงานแบบไฟฟ้า 220V AC ที่ผสมผสานกับพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) เข้าด้วยกัน หลักการทำงานของเครื่องนี้จะทำงานตลอดเวลาโดยที่จะมีมอเตอร์อยู่ 2 ตัว ทำหน้าที่ผลิตออกซิเจน โดยจะสลับการทำงาน ตัวที่ 1 จะทำงานในเวลากลางวัน ส่วนตัวที่ 2 จะทำงานในเวลากลางคืน โดยจะใช้ ตัว LDR เป็นตัวตรวจเช็คสถานการทำงานของมอเตอร์ และยังมีวงจรตรวจเช็คพลังงานของแบตเตอรี เมื่อมีการใช้งาน ทำให้พลังงานต่ำกว่าที่กำหนดไว้ วงจรจะทำการสับสวิตช์จากแบตเตอรี 12V DC ไปใช้ไฟฟ้า220V AC ในทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ทำระบบพลังงานทดแทนแบบไฮบริด
2. ประหยัดค่าใช่จ่ายภายในครัวเรือน
1. จะได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. ได้เครื่องให้ออกซิเจนด้วยระบบไฮบริดประหยัดพลังงานที่มีความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน
3. ได้รับประสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบ รวมถึงการลงมือปฏิบัติงานกลุ่ม
4. สามารถต่อยอดผลิตจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทวีศักดิ์ จันแปงเงินอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐวุฒิ จำปานครอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพนธ์ สมนามปวช.
2นาย อชิระ จุ่มอิ่นปวช.
3นาย วีรวัฒน์ อนุชิตวรการปวช.