รถบังคับด้วยแอพพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาสามัญ
2นาย ไพศาล ณลำปางสามัญ
3นาง ณัฐกานต์ ภิรมณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุลีรัตน์ ล่าพระปวช.
2นาย คณิศร สุขจันทร์ปวช.
3นาย ระพีพัฒน์ แสงหิรัญปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก Smartphone ได้มีการพัฒนาจนมีความสามารถหลากหลายทำให้สามารถเขียน Application เพื่อใช้ควบคุมตัวเซนเซอร์บน Smartphone ให้สามารถทำงานได้ และ สามารถใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์นั้นได้หลากหลายเราจึงได้เล็งเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงนำมาจัดทำเป็นโปรเจ็คนี้เพื่อใช้เซนเซอร์บน Smartphone ช่วยควบคุมการบังคับทิศทางของรถบังคับ การใช้รีโมทบังคับมีปัญหาหลายอย่างเช่นการพกพา การที่ต้องใส่ถ่าน และการเสียหายเพราะฉะนั้นเราจึงนำ Smartphone มาใช้แทนรีโมท เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาโดยที่มีแค่ Smartphone เพียงเครื่องเดียวก็สามารถบังคับรถได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถบังคับผ่านแอพพลิเคชั่นช่วยอำนวยความสะดวกสบายโดย สามารถบังคับผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องพกรีโมทโดยการบังคับผ่านระบบ Bluetooth ในการบังคับทิศทางต่างๆ
1. ได้รถบังคับด้วยแอพพลิเคชั่น ที่ใช้งานง่าย ประยุกต์ใช้ในการสั่งงานระยะไกลได้
2. ทำให้การควบคุมบังคับทิศทางของรถมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. สะดวกต่อการพกพา เพียงแค่มี smartphone ที่ติดตั้ง Application แล้ว