อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนไฟป่า ผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือในการแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการดับไฟป่าเมื่อเครื่องตรวจจับว่าค่าของควันเกิดกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 120 ไมคอนจะทำการแจ้งข้อมูลเพื่อทำการเตือนไปยังเครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านแอพพิเคชั่นไลน์จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเกิดไฟไหม้ป่าหรือไม่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการจะลงพื้นที่จะมี GPS ค่อยนำทางไปตรงบริเวณที่เกิดไฟป่าโดยเจ้าหน้าที่ยังสามารถดูกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดไฟป่าได้ตลอดเพื่อประเมินสถานการณ์ หากเกิดไฟป่าอย่างหนักและเป็นวงกว้างจะได้ขอกำลังเสริมเพื่อเข้ามาช่วยในการควบคุมไฟป่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณใกล้เคียงและอาสาสมัครเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ย้อนหลังได้ผ่านกล้องบนเสาตรวจจับควัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แจ้งเตือนไฟป่าอย่างทันท่วงทีและดูพื้นที่เกิดไฟป่าที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเพื่อประเมินสถานการณ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
1. สามารถดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที
2. สามารถดูจุดที่เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลา
3. สามารถประเมินสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
4. สามารถดูสาเหตุการเกิดไฟป่าย้อนหลังได้
5. สามารถไปยังพื้นที่ ที่ต้องการดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องวางแผนหาเส้นทาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย สกล ฝึกฝนอุตสาหกรรม
4นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้ออุตสาหกรรม
5นาย พรศิลป์ คำวินิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถโกวิท ตุลาพันธุ์ปวส.
2นาย อรรถชัย บูรณวิเชียรปวส.
3นางสาว ธีรกานต์ วงศ์จักรแก้วปวส.
4นางสาว วาสนา แสงอรุณปวส.
5นางสาว พัชริดา ขจรคำปวส.
6นาย ภัทรพล ดวงมุสิกปวส.
7นาย พงศ์ณรินทร์ อดเหนียวปวส.
8นาย อัฐพล การหมั่นปวส.
9นาย อดิศร พูดสัตย์ปวส.
10นาย นนทวัฒน์ แต้มลึกปวส.