เครื่องแจ้งเตือนน้ำเกลือผ่านแอพพลิเคชั่น

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากสาเหตุที่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล บางกรณีผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำเกลือกับผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาของแพทย์ในปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่มีอัตราส่วนที่สูงมาก เราจึงมักเห็นปัญหาของการบริการที่ไม่ทั่วถึงของพยาบาลในแต่ละแผนกของการรักษาปัญหาหนึ่งคือหารให้น้ำกลือผู้ป่วยจากปัญหาดังกล่าวจึงได้หาวิธีการที่จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะามารถแจ้งเตือนพยาบาลได้ทราบว่าน้ำเกลือผู้ป่วยหมดซึ่งเครื่องดังกล่าวจะใช้การตรวจอบน้ำหนักของน้ำเกลือที่แขวนไว้กับผู้ป่วยเมื่อน้ำหนักน้ำเกลือมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อแจ้งให้พยาบาลมาเปลี่ยนขวดน้ำเกลือให้กับผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการชั่งน้ำหนักของถุงน้ำเกลือ โครงการเครื่องแจ้งเตือนน้ำเกลือผ่านแอพพลิเคชั่น จะเปนอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนพยาบาล โดยผ่านแอพพลิเคชั่นจะทำให้พยาบาลได้ทราบว่าน้ำเกลือของผู้ป่วยหมด
1 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพยาบาล พยาบาลไม่ต้องคอยมาเช็คน้ำเกลือลดเวลาการทำงานทำให้พยาบาลสามารถไปทำอย่างอื่นได้
2 พยาบาลสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ให้น้ำเกลือไปเท่าไหร่แล้วเช่นคนไข้บางท่านอาจจะรับน้ำเกลือไม่เท่ากันดังนั้นพยาบาลก็สามารถเช็คได้ว่าน้ำเกลือ ถึงค่าที่กำหนดหรือยัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิวิมล อายุยืนปวส.
2นางสาว ศิริลักษณ์ บัวเผื่อนปวส.
3นางสาว รัตติกาล ไววิ่งรบปวส.