โจ๊กข้าวก่ำกึ่งสำเร็จรูปเสริมคุณประโยชน์ด้วยกากถั่วเหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรีคหกรรม
2นางสาว อรสาพัชร์ ธงไชยคหกรรม
3นางสาว นภาพร เจริญรัตน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทธพล ดอนแก้วปวช.
2นาย จิรายุ วงค์แพทย์ปวส.
3นาย สุตนันท์ ลำดับปวส.
4นางสาว ทัศนาภรณ์ สมปานปวส.
5นางสาว จารุวรรณ จันทร์มูลปวส.
6นางสาว ปรียานุช จันทร์ถาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากกลุ่มนักธุรกิจ รักการทำอาหารเป็นอย่างมากได้รู้จักกับข้าวก่ำ เป็นข้าวที่มีลักษณะเป็นสีม่วงดำ ส่วนมากจะนิยมเพาะปลูกในภาคเหนือ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักตามท้องตลาดและค่อนข้างจะมีราคาถูก รวมถึงการทำน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักและได้นำกากถั่วเหลืองทิ้ง โดยไม่แลเห็นคุณค่าของกากถั่วเหลือง กลุ่มนักธุรกิจจึงได้มีแนวคิดที่จะนำข้าวก่ำและกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้จากกระบวนการต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกากถั่วเหลืองและข้าวก่ำ และได้แลเห็นว่าทั้งสองชนิดมีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด ช่วยในการขับถ่าย และเป็นยาบำรุงโลหิต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวก่ำกับกากถั่วเหลืองแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนผสมอื่นๆ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ผ่านการผัดให้หอมปรุงรสแล้วอบให้แห้ง ทำให้โจ๊กมีรสชาติอร่อย หอม เพิ่มเนื้อสัมผัสจากผักและเนื้อหมู โดยได้แนวคิดจากการคำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำเป็นต้องรักษาเวลา จึงนิยมรับประทานอาหารง่ายแต่รสชาติถูกปาก สะดวกสบายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลา
๑. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับค่าแรงและผลตอบแทนจากการลงทุน
๒. เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในท้องถิ่น