กระติกน้ำร้อนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมบูรณ์ สุทธิน่านอุตสาหกรรม
2นางสาว ประวีณา อบเชยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาย ยุรนันท์ เชื้อปงปันอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุ สุธรรมแจ่มอุตสาหกรรม
5นาย ปัญญา ฉลาดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชยากร สีทาปวส.
2นาย วันเฉลิม ผักหวานปวส.
3นาย ผดุงเกียรติ แปงงาปวส.
4นาย กตัญญู ระวังภัยปวส.
5นาย จีรภัทร์ แก้วประภาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกระติกน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นใช้ในบ้านเรือนหรือสถานที่ทำงาน เพราะความสะดวกสบายนั่นเอง ถึงแม้ว่ากระติกน้ำร้อนในปัจจุบันจะมีความปลอดภัยสูงในการใช้งานแต่ก็ยังพบการรายงานข่าวอยู่ว่าสาเหตุเพลิงไหม้มาจากกระติกน้ำร้อนโดยการเสียบปลั๊กทิ้งไว้จนทำให้น้ำในกระติกน้ำร้อนแห้ง จนทำให้เกิดความร้อนสูงอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัย จากปัญหาดังกล่าวทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างระบบควบคุมการทำงานและการแจ้งเตือนของกระติกน้ำร้อนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทำงานร่วมกับสัญญาณอิเตอร์เน็ตเพื่อแจ้งเตือนการทำงานไปยัง Smart Phone เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เรารักได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมการทำงานและการแจ้งเตือนของกระติกน้ำร้อนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทำงานร่วมกับสัญญาณอิเตอร์เน็ตเพื่อแจ้งเตือนการทำงานไปยัง Smart Phone
1. เพื่อออกแบบและสร้างกระติกน้ำร้อนอัจฉริยะ (Smart hot pot)
2. ได้รับความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C
3. ได้รับความรู้ในการใช้ระบบ IoT มาใช้งานเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน