เครื่องแจ้งภัยภายในรถยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ ทาระคำอุตสาหกรรม
2นาย ศุภเกียรติ สุภสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย เอกชัย แสวงงามอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย คำก้อนอุตสาหกรรม
5นาย คมสัน อิ่นปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกาณ เฉลิมสิทธิชัยปวช.
2นาย ชัยภัทรวาทิน ภูรีพัฒนานนปวช.
3นาย สอน หม่องปวช.
4นาย วันชัย กิจรุ่งเรืองดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องภัยภายในรถยนต์ในรถยนต์ เหมาะสำหรับในการติดตั้งภายในรถยนต์ เนื่องจากในปัจจุบันปัจจุบันมีคนนอน และลืมทิ้งเด็กไว้ในรถเยอะแล้วก็ลืมเปิดกระจกทำให้ขาดออกซิเจนรวมทั้งก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เข้ามาในรถมากๆพอเวลานานๆ ทำให้เสียชีวิตโดยไม่รู้ตัว และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนสตาร์ท เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวและอุณหภูมิภายในรถเมื่อมีคนติดอยู่ 2 เพื่อส่งสัญญาณไปยังเจ้าของรถในระบบมือถือเมื่อมีคนติดอยู่ในรถ 3 เพื่อแจ้งเตือนเมื่อก๊าซรั่วไหลภายในห้องเครื่อง หรือห้องผู้โดยสาร 4 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และลดอุบัติเหตุจากการใช้ของผู้ใช้รถและผู้โดยสาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแจ้งเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นภายในรถยนต์ ป้องกันการเสียชีวิต และลดการเสียหายทรัพย์สิน และชีวิต รวมไปถึงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถนำไปติดตั้งภายในรถยนต์ได้ง่าย รวมไปถึงการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้
สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูง เตือนภัยในเวลาที่ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทำให้หายใจไม่สะดวกและขาดอากาศหายใจ