ตู้ไปรษณีย์ไฮเทค

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้ไปรษณีย์ไฮเทคเป็นตู้ไปรษณีย์ที่แจ้งแตือนจดหมาย/เอกสาร/ใบแจ้งข่าวสาร/เข้า/ออก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแจ้งเตือนผ่าน แอพไลน์ ได้ในเวลา เรียลไทม์
ใช้แจ้งเตือนเมื่อมีเอกสาร/จดหมายเข้า/ออกตู้ไปรษณีย์อย่างเรียลไทม์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธาดา อุ่นใจอุตสาหกรรม
2นาย มงคล ธุระอุตสาหกรรม
3นางสาว ภรณ์พิมล บุญเสริมอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์ ตัวลืออุตสาหกรรม
5นาย วรานนท์ วงศ์จักรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญวิทย์ แก้วดวงดีปวช.
2นาย รัชพงศ์ นำทะเลปวช.
3นาย ชยานนท์ ไชยราษฎ์ปวช.