น้ำยาเช็ดกระจกจากน้ำหมักชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ฐิติมา สิงห์ใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สายนที ดำดิบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ
4นาง บุญเอื้อ สีสด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทร์เดือน นายจิ่งปวช.
2นางสาว วริศรา บุญชื่นปวช.
3นางสาว แอแจ่ะ ลุงจ่าปวช.
4นางสาว น๊อต ลุงกุนปวส.
5นางสาว เงิน ละวรรณปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำยาเช็ดกระจกจากน้ำหมักชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำน้ำหมักชีวภาพจากมะกรูดและมะขามเปียก และนำน้ำหมักชีวภาพจากมะกรูดและมะขามเปียกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็คกระจก และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้กับนักเรียนนักศึกษา พนักงานทำความสะอาด และกลุ่มแม่บ้านที่ใช้น้ำยาเช็ดกระจกจากน้ำหมักชีวภาพ จากผลการประเมิน พบว่าระดับความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดกระจกจากน้ำหมักชีวภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำยาเช็ดกระจกจากน้ำหมักชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดตามกระจก มีกลิ่นหอมของผลไม้ไม่ทำร้ายระบบการหายใจ อีกทั้งยังถนอมมือไม่ทำให้มือแห้งแตกหรือลอกเหมือนน้ำยาเคมีตามท้องตลาด ที่สำคัญไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. ได้สูตรน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รสเปรี้ยวมะกรูดและมะขามเปียกที่มีคุณภาพในการทำความสะอาดกระจก
2. ได้น้ำยาเช็ดกระจกที่ทำจากน้ำหมักชีวภาพสูตรมะกรูดและมะขามเปียก