แผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพรไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฏฐณิชา อินสุขินสามัญ
2นางสาว ณฐอร อ้วนล่ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สิริเรศ จักร์แก้วสามัญ
4นางสาว รุ้งรัศมี สุภาสามัญ
5นาย ป้องสกุล พูลเพิ่มสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งนภา สุวรรณเนตย์ปวช.
2นางสาว ศิริพร ร้องขันแก้วปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยแก้ปวดเช่น ไพล สรรพคุณคือใช้ภายนอก ประคบหรือฝนทา แก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม แก้เหน็บชา เส้นตึง เมื่อยขบ และในปัจจุบันแผ่นแปะปวดที่ขายตามท้องตลาดผลิตจากยาที่ได้จากการสังเคราะห์ สำหรับการใช้แปะปวดในผู้ใช้บางรายมีอาการแพ้ เกิดการอักเสบบริเวณผิวหนัง ทางคณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญของ สมุนไพรไทย จึงได้จัดทำแผ่นแปะปวดสมุนไพรเพื่อใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณภายนอก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทย ช่วยลดปัญหาจากการแพ้แผ่นแปะปวดจากการผลิตด้วยยาที่ได้จากการสังเคราะห์ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นแปะนี้ทำจากไพลและสารสกัดแคปไซซิน จะให้ความร้อนนาน 2-4 ชั่วโมง
ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก