เครื่องกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วันชัย น้อยจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนากร ชัยชะนะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ให้สามารถงอและยืดข้อเข่าเข่าหลังผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดคือสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องออกกำลังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ ทำให้ปอดและหัวใจทำงานเต็มที่ เสริมสร้างความฟิตจากการใช้ออกซิเจนสร้างพลังงาน เพื่อช่วยให้ขยับเดินได้เร็ว ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าเข่า ช่วยให้ไม่รู้สึกเจ็บขณะลงน้ำหนัก ทำให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ให้สามารถงอและยืดข้อเข่าเข่าหลังผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดคือสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องออกกำลังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ