อุปกรณ์กำจัดควันธูปด้วยละอองน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนัทบดี ถวิลวิศาลอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ดา สิมเสมออุตสาหกรรม
3นาย มณฑล ยะตาอุตสาหกรรม
4นาย นพรัตน์ จันทร์สุริยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงศ์ มณีจักร์ปวช.
2นาย ปกรณ์ นิติพงศ์ธรรมปวช.
3นาย ภูวนาท ถิ่นทับไทยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ควันธูปที่เกิดจากการจุดเพื่อทำการสักการะสิ่งศักดิ์ เช่น การจุดในโบสถ์ หากเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องปิด ควันที่มีอยู่เยอะจะกลายเป็นมลภาวะเป็นพิษ ทำให้เกิดการระเคืองตา หรือทำให้แสบจมูกได้ ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการดูดควันธูปเหล่านั้น มาทำการกำจัดด้วยสเปรย์ละอองน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษภายในพื้นที่ดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาด 40x20x47 cm. ทำการดูดควันด้วยการใช้พัดลมระบายความร้อนต่อสลับทางหมุนของใบพัดให้เป็นการดูดครันลงไปที่ถังดักครันผ่านหัวฉีดแบบกลวงทำละอองน้ำเป็นวง 3600 ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับการใช้งานกับพื้นที่จำกัด ละอองน้ำจะฉีดออกในทุกทิศทางดักจับควันได้