อุปกรณ์ทำความสะอาดพัดลมเพดาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิคม เวฬุวนารักษ์อุตสาหกรรม
2นาย โด่ง จำปาเนตรอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมพล พันธราชอุตสาหกรรม
4นางสาว จุลาลักษณ์ สะตะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว กานต์สินี เปลี่ยนสีนวลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ มีการปวช.
2นาย ทนงศักดิ์ ทับแสงปวช.
3นาย อนุธน แก้วขอนแก่นปวช.
4นาย อภิลักษณ์ กาลจักรปวช.
5นาย วัชรพงษ์ แก้วหาญปวช.
6นางสาว กาญจนา เมืองพิลปวช.
7นางสาว ณธิดา แสงสว่างปวช.
8นางสาว รัชนีกร ทองมูลชัยปวช.
9นาย พงษ์ทอง แสวงผลปวช.
10นาย ศรัณย์ บุญยบุตรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

พัดลมเพดานเป็นที่นิยม เพราะมีข้อดีคือประหยัดพื้นที่และกระจายความเย็นได้ทั่วห้อง แต่พัดลมเพดานแบบนี้มักจะทำความสะอาดยาก เพราะอยู่สูงจึงทำให้ฝุ่นตกลงมาเข้าตา และฟุ้งกระจายไปยังบริเวณอื่นเวลาทำความสะอาดได้ จึงได้สร้างอุปกรณ์ทำความสะอาดพัดลมเพดาน โดยใช้อุปกรณ์ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่พึ่งพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำความสะอาดโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ขจัดฝุ่นที่เกาะตามใบพัดได้
1. สามารถใช้ทำความสะอาดใบพัดลมได้
2. สามารถลดปริมาณฝุ่นบนใบพัดลม