อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบบูชพัดลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรรมนูญ กานต์ไกรศรีสามัญ
2นาย จักกฤษณ์ มะณีสามัญ
3นาย อธิวัฒน์ เห็นชอบดีสามัญ
4นาย กิตติธร หนูวงศ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินดารัตน์ สว่างวงศ์ปวช.
2นางสาว พิมพ์ลภัส นิลพัฒนไพศาลปวช.
3นางสาว นฤมล เสือน้อยปวช.
4นางสาว วิมลรัตน์ รถพรมปวช.
5นาย กันยา นพจรัสรัตน์ปวช.
6นาย อิทธิกร ทิพสอนปวช.
7นางสาว ณิชกานต์ เตชะอำไพปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การถอด-ประกอบบูชพัดลมต้องใช้แรง เราจึงสร้างเครื่องถอด-ประกอบบูชได้โดยไม่ใช้แรงในการกด จะสามารถช่วยบรรเทากล้ามเนื้อที่อ่อนล้าและอำนวยความสะดวกสบายในการถอดและประกอบบูช อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบบูชพัดลมออกแบบและสร้างจากแนวคิดที่ช่วยลดเวลาในการถอดประกอบบูช ทั้งยังช่วยลดอันตรายที่จะเกิดจากการถอดประกอบบูชพัดลม เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดประกอบบูชพัดลมโดยไม่ต้องใช้แรงในการตอก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ คือ เป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
คุณสมบัติผลงาน คือ ช่วยถอดประกอบบูชพัดลม
ประสิทธิภาพ คือ อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบบูชพัดลมช่วยลดเวลาในการถอดประกอบบูชพัดลมได้
1.ได้อุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับช่างซ่อมพัดลม
2.ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประดิษฐ์และการถอดประกอบบูชพัดลม
3.อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบบูชพัดลมสามารถปฏิบัติงานตามประสิทธิภาพที่กำหนดไว้