ราวเก็บผ้าอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีร์วศิษฐ์ จินมอญอุตสาหกรรม
2นาย กฤษฎา อิ่นติ๊บอุตสาหกรรม
3นาย กรุงไกร ปิงยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นาขวัญ กาศลังกาปวช.
2นาย ชนากร บุญหมั้นปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอราวเก็บผ้าอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการตากผ้าทิ้งไว้แล้วเปียกฝนเมื่อไม่ อยู่บ้าน ซึ่งระบบที่นำเสนอนี้มีอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้คือ เซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์น้ำฝน โดยการทำงานของระบบเป็น การทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้คือ เมื่อฝนตกถูกตัวเซ็นเซอร์จะทำให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อหมุนหลังคาปิดผ้าที่ตากไว้ ผลการศึกษาว่า ราวเก็บผ้าอัตโนมัติ ใช้งานได้จริง โดยการทดลอง 3 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 100%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ราวเก็บผ้าอัตโนมัติ จะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำฝนสัมผัสเซนต์เซอร์ วงจรจะสั่งให้มอเตอร์ทำงานเก็บผ้าเข้าที่
ช่วยป้องกันผ้าเปียกฝน และไม่ต้องกังวลว่าฝนจะตกใส่ผ้าที่ตากไว้