ซุปเปอร์สครับขจัดคราบหน้าเตารีดจากใบตอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รพีพร เสาร์แดนสามัญ
2นาย ศุภภัทร สายทิมสามัญ
3นางสาว อรวรรณ แสงดาวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มัทนา หวลอารมณ์ปวช.
2นางสาว คำ แก้วคำปวช.
3นางสาว จิ่ง แก้วคำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเตารีดถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่หลายๆ บ้านต้องมีติดไว้ เพราะคงไม่มีใครอยากจะใส่เสื้อยับๆ เวลาออกมาทำงานหรือออกไปข้างนอกบ้าน ดังนั้นเตารีดจึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกใช้งานมากที่สุดอย่างหนึ่ง และเมื่อมีการใช้งานมากและเป็นเวลานานๆ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้สิ่งสกปรกสะสมอยู่ โดยเฉพาะในส่วนหน้าของเตารีดอาจมีคราบหรือรอยไหม้ที่เป็นปัญหาเวลานำมาใช้รีดผ้า ซึ่งอาจจะทำให้ผ้าสกปรกไปด้วย การทำความสะอาดหรือขจัดคราบหน้าเตารีด จึงจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาด โดยหาวิธีการทำความสะอาดขจัดคราบหน้าเตารีดที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเหตุนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาและคิดค้นวิธีการขจัดคราบหรือรอยไหม้หน้าเตารีดข้างต้น โดยใช้ใบตองสด วาสลีน และเกลือ ทำเป็นซุปเปอร์สครับขจัดคราบหน้าเตารีดจากใบตอง และสามารถขจัดคราบบนเตารีดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซุปเปอร์สครับขจัดคราบหน้าเตารีดจากใบตอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบตองสดที่ปั่นจนละเอียด นำมาผสมกับวาสลีน และเกลือป่น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งในใบตองจะมีปริมาณไขมันและน้ำค่อนข้างมาก ส่วนวาสลีนจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นและ มีความหล่อลื่น และเกลือมีสมบัติเป็นเบส เมื่อโดนความร้อนเม็ดเกลือก็เกิดการละลายตัวขึ้น เมื่อนำไปขัดหน้าเตารีดที่มี คราบไหม้ติดอยู่
ซุปเปอร์สครับขจัดคราบหน้าเตารีดจากใบตอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบตองสดสามารถขจัดคราบไหม้หน้าเตารีดได้อย่างมีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ