เก้าอี้ไลฟ์สไตล์

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งสำคัญในการตกแต่งบ้านที่ทุกบ้านต้องมี ทั้งเพื่อความสวยงามหรือ เอาไว้ใช้ประโยชน์ เฟอร์นิเจอร์มีหลายรูปแบบเช่น โซฟา โต๊ะ เตียงตู้ แม้กระทั่งเก้าอี้ก็มีหลายรูปร่าง แต่เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็มีราคาแพงเพราะวัสดุที่ใช้ทำนั้นแตกต่างกัน เช่น ไม้มะฮอกกานี เหล็ก หนัง ผ้า แต่วัสดุเหล่านี้ก็อาจมีราคาแพง ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงจัดทำโครงงานเรื่อง เก้าอี้ไลฟ์สไตล์ขึ้นมา โดยใช้วัสดุจากเชือกและลูกปัดมาประกอบเป็นเก้าอี้ที่ดูดีและมีความคงทน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์เพื่อผ่อนคลายและใช้งานในบ้าน ร้านอาหาร สวนหย่อม
- ได้เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
- นำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลำใย นียาทองหลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เสาวลักษณ์ รูปแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มณฑาวดี พูลเกิดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรัญญาภรณ์ อ่อนคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว มลิวัลย์ พระธรรมมาตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวลักษณ์ คำหอมปวช.
2นางสาว สุภาพร มูลสารปวช.
3นางสาว ศิรินันท์ ลุสำเร็จปวช.
4นางสาว กัญญารัตน์ กองศรีปวช.
5นางสาว ภัทรวดี ศาลาปวช.