ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up)

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการให้บริการอินเทอร์เนทเพื่อการค้าในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามหอพัก อพาร์ทเม้นต์ คอนโด ตลาดสด หรือตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาจจะไม่สะดวกในเรื่องการจำหน่าย Username และ Password ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เนท ซึ่งผู้ดูแลจะต้องจำหน่ายด้วยตัวเองหรือต้องจ้างคนงานเพื่อมาดูแล ก่อให้เกิดความไม่สะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการและอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทางคณะทีมวิจัยจึงได้สร้าง ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมาหยอดเงินเพื่อซื้อสลิปในการเข้าระบบอินเทอร์เนทเพื่อใช้งานไดทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

3.รองรับการหยอดเหรียญชนิด 1,2,5,10,บาท และธนบัตรชนิด 10,20,50,100,500,1000 บาท มีระบบป้องกันธนบัตรปลอม/รับธนบัตรรุ่นใหม่
4.สามารถกำหนดแพ็คเกจราคาต่าง ๆ ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล
5.ตัวเครื่องสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบและอุปกรณ์ network อื่นๆ ได้
1. เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เนทเพื่อการพาณิชย์และผู้รับบริการ
2. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเจตน์ แจ่มจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล ควรสง่าอุตสาหกรรม
3นาย สฤษดิ์ เกิดสันเทียะอุตสาหกรรม
4นาย พลวัฒน์ โชติประดิษฐ์อุตสาหกรรม
5นาย จิรันดร เฉลียวไวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิภัทร บุญยังปวช.
2นาย พีรพัฒน์ สาริมานปวช.
3นาย ศิวพล ไชยเขียวปวช.
4นางสาว ปุณยาพร ชูรัศมีปวช.
5นาย อธิวัฒน์ สุ่มสุวรรณปวช.
6นาย กรวิชญ์ ติงสง่าปวช.
7นาย สุวาทิน ขยายวงศ์ปวช.