ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up)

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ เช่น ตามหอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หรือตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาจจะไม่สะดวกในเรื่องการจำหน่าย Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ดูแลจะต้องจำหน่ายด้วยตัวเองหรือจ้างคนงานมาดูแล ก่อให้เกิดความไม่สะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการและอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทางคณะทีมวิจัยจึงได้สร้าง ตู้เติมไวไฟ (Wifi Top Up) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสามารถหยอดเงินเพื่อซื้อสลิปได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.รองรับการหยอดเหรียญชนิด 1,2,5,10,บาท และธนบัตรชนิด 10,20,50,100,500,1000 บาท มีระบบป้องกันธนบัตรปลอม/รับธนบัตรรุ่นใหม่
2.สามารถกำหนด/ปรับเปลี่ยน แพ็คเกจราคาต่าง ๆ ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ที่ให้บริการ
3.ตัวเครื่องสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบและอุปกรณ์ network อื่นๆ ได้
1. เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์และผู้รับบริการ
2. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเจตน์ แจ่มจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล ควรสง่าอุตสาหกรรม
3นาย สฤษดิ์ เกิดสันเทียะอุตสาหกรรม
4นาย พลวัฒน์ โชติประดิษฐ์อุตสาหกรรม
5นาย จิรันดร เฉลียวไวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิภัทร บุญยังปวช.
2นาย พีรพัฒน์ สาริมานปวช.
3นาย ศิวพล ไชยเขียวปวช.
4นางสาว ปุณยาพร ชูรัศมีปวช.
5นาย อธิวัฒน์ สุ่มสุวรรณปวช.
6นาย กรวิชญ์ ติงสง่าปวช.
7นาย สุวาทิน ขยายวงศ์ปวช.
8นางสาว ปพัชญา ธานีวรรณปวช.
9นาย อภิวัฒน์ เเป้นย้อยปวช.