อุปกรณ์ตอกไข่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชิงชัย มารักษาอุตสาหกรรม
2นาย ธีรยุทธ แก้วอ้นอุตสาหกรรม
3นาย ชัชวาล แก้วแกมอุตสาหกรรม
4นาย อดิเรก ทั่งทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ แสงรัตน์ปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ แก่นจันทร์ปวช.
3นาย นิติภูมิ อะโรคาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การตอกไข่เพื่อประกอบอาหารเป็นปัญหาของหลายๆ คน โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่พ่อครัวหรือแม่ครัวที่ประกอบอาหารเป็นประจำ เวลาตอกไข่แล้วไข่แดงแตก มีเปลือกไข่ตกลงไปในถ้วยพร้อมกับไข่ต้องมาเก็บเปลือกไข่ออก หรือมือเปื้อนไปด้วยไข่ ทำให้หงุดหงิด ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ตอกไข่เพื่อความสะดวกสำหรับการประกอบอาหารหรือเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ ผลการศึกษาพบว่า สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ตอกไข่ที่มีสมรรถนะดีส่วนผลการศึกษาสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์ตอกไข่โดยภาพรวมมีสมรรถนะเท่ากับ 92.47 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ตอกไข่ใช้สำหรับตอกไข่ไก่เพื่อประกอบอาหาร หรือทำขนมต่างๆ ซึ่งทำให้การตอกไข่ทำได้ง่าย ไม่เปื้อนมือ ไม่มีเปลือกไข่ตกลงไปปนอยู่กับไข่ที่ตอก นอกจากนี้ยังสามารถแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ด้วย
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ตอกไข่ใช้สำหรับตอกไข่ไก่เพื่อประกอบอาหาร หรือทำขนมต่างๆ ซึ่งทำให้การตอกไข่ทำได้ง่าย ไม่เปื้อนมือ ไม่มีเปลือกไข่ตกลงไปปนอยู่กับไข่ที่ตอก นอกจากนี้ยังสามารถแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ด้วย