เครื่องสารพัดคั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ธวัชชัย นกแก้วอุตสาหกรรม
3นาย อนาวิน กุลวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วิชัย แก้วคูณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พนารัตน์ พุทธโทปวช.
2นาย กฤชสัณห์ รักเมืองปวส.
3นาย พีรพงศ์ สระทองแพปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ กรรมวิธีการถนอมผลิตผลการเกษตร หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ นั้น มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายวิธี แต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกันออกไป ในรายละเอียดปลีกย่อย แล้วแต่ความนิยมในท้องถิ่น การทอดหรือการคั่ว ทำได้โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นบางๆ ตามความชอบ ของแต่ละครอบครัว แล้วนำลงทอดในน้ำมันร้อนๆ พอสุก ก็นำขึ้นจากน้ำมัน ตั้งทิ้งไว้บนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำมัน เตรียมน้ำเชื่อมข้นมากๆ แล้วนำผักหรือผลไม้ที่สะเด็ดน้ำมันแล้ว ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดี น้ำตาลจะเคลือบชิ้นผักหรือผลไม้นั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง น้ำตาลที่เคลือบจะแข็งตัว ถ้าเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด จะสามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น กล้วยฉาบ เผือกฉาบ หรือ ถั่วลิสงคลุก เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ถังคั่วขนาด 200 ลิตร ปริมาณที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ คั่ว 1 ครั้ง / 10 กก. ใช้เวลาประมาณ 30-35 นาที โดยใช้ไฟระดับปานกลาง
-แก๊สหุงต้ม 1 ถัง ขนาด 15 กก. คั่วพริกได้ 300 กก.
-สามารถคั่วพริกได้ 150 กก./วัน
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน