เครื่องดื่มเยลลี่สาหร่ายสไปโรไจรากลิ่นเมลอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นภษร จุ้ยอินทร์สามัญ
2นางสาว อรวรรณ คำงามสามัญ
3นางสาว อรฉัตร ปันเงินคหกรรม
4นาย อาคม มหาดไทยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อังศุมาลี คำปันบุตรปวช.
2นางสาว เกศแก้ว สาดสินปวช.
3นาย วราวุธ วงค์สืบปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มเยลลี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เยลลี่ชนิดเหลวซึ่งมียอดการขายที่เพิ่มขึ้น แต่เยลลี่เหลวที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ของผลไม้ต่าง ๆ ผสมกับสารให้ความหวาน และสารทำให้เกิดเจล เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ให้คุณค่าด้านพลังงานเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้คุณประโยชน์จากสาหร่าย Spirogyra neglecta ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดลำปาง อุดมไปด้วยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเยลลี่สาหร่ายสไปโรไจรากลิ่นเมลอนที่สามารถใช้ช้อนตักรับประทานหรือใช้หลอดดูดได้ มีคุณประโยชน์ อิ่ม อร่อย และสุขภาพดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดื่มเยลลี่สาหร่ายสไปโรไจรากลิ่นเมลอนเป็นเยลลี่ชนิดเหลว สามารถใช้ช้อนตักรับประทานหรือใช้หลอดดูดได้ แปรรูปจากส่วนสกัดน้ำของสาหร่าย Spirogyra neglecta ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ต้านการอักเสบ และลดความดันโลหิต ผสานคุณค่าทางโภชนาการและรสหวานหอมของน้ำเมลอนแท้ ซึ่งมีวิตามินเอและซีสูง
เครื่องดื่มเยลลี่สาหร่ายสไปโรไจรากลิ่นเมลอนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงาน รสชาติอร่อย และมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย