สถานีวิยุออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยมอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ กุตนันท์อุตสาหกรรม
3นางสาว ธัญญ์พิชชา ท้วมทับอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวัฒนา หลงครุฑปวส.
2นางสาว พลอยไพลิน ฉัตรแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ติดตามตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั่งการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงาน บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอยากทราบเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือข่าวสารที่น่าสนใจ การเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา แผนกวิชายังสามารถนำเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษา หรือผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของทางสถานศึกษา คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการ สถานีวิชุออนไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเผยแพร่รายการสด และการกำหนดเนื้อหาสาระล่วงหน้าตามต้องการ โดยผู้ติดตามข่าวสารใส่ URL ลงไปจะสามารถติดตามข่าวสารจากสถานีได้ และคณะผู้จัดทำยังได้เพิ่มฟังชั่นการทำงาน ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนเวลา และข่าวสารต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
การติดตามข่าวสารจากสถานศึกษา การแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบกำหนดช่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดเวลาและเสียงได้ตามที่ต้องการผ่านบราวเซอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต