ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิไลรัตน์ ถมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณธษา พระเสมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริศนา สิงห์อยู่ปวส.
2นางสาว สุนิชา ศรีนวลปวส.
3นางสาว กิติยา เหรียญณรงค์ปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว ชื่อผลิตภัณฑ์ “Hair Herb” ซึ่งบรรจุในถุงฟอยด์ ขนาดบรรจุ จำนวน 4 ซอง ปริมาณ 25 กรัม/ซอง มาพร้อมกับกล่องกระดาษอีกชั้น จำหน่าย กล่องละ 185 บาท โดยมีต้นทุนกล่องละ 85 บาท มีประสิทธิภาพ ในการปิดผมขาว ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง แก้ปัญหาผมเสียจากการทำสี ป้องกันการเกิดรังแค และทำให้ผมนุ่มเงางามเป็นประกายธรรมชาติ การศึกษาความพึงพอใจของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว มีประสิทธิภาพ ในการปิดผมขาว ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง แก้ปัญหาผมเสียจากการทำสี ป้องกันการเกิดรังแค และทำให้ผมนุ่มเงางามเป็นประกายธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 100 % เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาว จึงปลอดภัยกับผู้ใช้ ไม่มีสารตกค้าง โดยมีส่วนประสมของสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ผมดกดำเงางาม เพิ่มความเข้มของสีผม ป้องกันเส้นผมจากแสงแดด บำรุงรากผม ลดอาการคันและป้องกันเชื้อรา