ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิไลรัตน์ ถมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณธษา พระเสมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริศนา สิงห์อยู่ปวส.
2นางสาว สุนิชา ศรีนวลปวส.
3นางสาว กิติยา เหรียญณรงค์ปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว ชื่อผลิตภัณฑ์ “Hair Herb” ซึ่งบรรจุในถุงฟอยด์ ขนาด 100 กรัม มาพร้อมกับกล่องกระดาษอีกชั้น จำหน่าย กล่องละ 185 บาท โดยมีต้นทุนกล่องละ 85 บาท มีประสิทธิภาพ ในการปิดผมขาว ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง แก้ปัญหาผมเสียจากการทำสี ป้องกันการเกิดรังแค และทำให้ผมนุ่มเงางามเป็นประกายธรรมชาติ การศึกษาความพึงพอใจของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 100 % เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาว จึงปลอดภัยกับผู้ใช้ ไม่มีสารตกค้าง โดยมีส่วนประสมของสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ผมดกดำเงางาม เพิ่มความเข้มของสีผม ป้องกันเส้นผมจากแสงแดด บำรุงรากผม ลดอาการคันและป้องกันเชื้อรา
ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว มีประสิทธิภาพ ในการปิดผมขาว ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง แก้ปัญหาผมเสียจากการทำสี ป้องกันการเกิดรังแค และทำให้ผมนุ่มเงางามเป็นประกายธรรมชาติ