อุปกรณ์ไล่ลมเบรค

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในปัจจุบัน ซึ่งในระบบเบรคยานยนต์นั้นมีความสำคัญต่อการขับขี่มาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคต้องมีการเหยียบ-ย้ำเบรก จึงทำให้ใช้เวลามากในการบำรุงรักษา เพื่อให้อากาศที่อยู่ในระบบเบรคไหลออกจนหมด โดยไม่เหลืออากาศอยู่ในระบบเบรค ดังนั้นถ้ามีการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยในการบำรุงรักษายานยนต์ เพื่อการบำรุงรักษาในบางกรณีนั้นทำได้ง่ายและประหยัดเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่สะดวก และใช้ง่าย ช่วยลดเวลาในการทำงาน
สามารถไล่ลมเบรคงานยานยนต์ได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิ ชมภูอุตสาหกรรม
2นาย ศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย สืบศักดิ์ หลงขาวอุตสาหกรรม
4นางสาว นฐพร ขุนแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญประคมปวส.
2นาย ธนายุทธ คำแตงปวส.