หัวลากรถวีลแชร์ไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตชิ้นงานที่ใช้วัตถุดิบจากกะลามะพร้าวซึ่งเดิมทางกลุ่มได้ทำผลิตภัณฑ์หลักประเภทของชำร่วย พวงกุญแจ และโคมไฟจากกะลามะพร้าวเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบของโคมไฟที่ทำขึ้นเป็นโคมไฟขนาดเล็กใช้หลอดไส้ราคาถูกเพื่อลดต้นทุน พอใช้งานไประยะเวลาหนึ่งหลอดไฟขาดไม่สามารถให้แสงสว่างได้ อีกทั้งวิธีการในการประดิษฐ์ผู้ผลิตยังไม่ได้ออกแบบให้โคมไฟสามารถเปลี่ยนหลอดได้ ทางผู้ประดิษฐ์จึงให้คะแนะนำในการเลือกใช้หลอดประเภท แอลอีดีมาใช้แทนหลอดไส้แบบเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า ทั้งยังใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงมีสีของแสงที่หลากหลาย และยังควบคุมการทำงานในการให้แสงสว่างได้หลายรูปแบบอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามมากขึ้นเหมาะแก่การใช้ในการประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงามทั้งยังยืดอายุการเสียของตัวผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์พัฒนาให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
ใช้ในการประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นาวี ศรีหะทัยอุตสาหกรรม
2นาย ฉัตรชัย โคกระบืออุตสาหกรรม
3นางสาว วิญญู สอนจ้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดำรงฤทธิ์ ชัยศิริปวช.
2นาย ธนวัฒน์ งามวงษ์ปวช.
3นาย นพกร ระลึกปวช.