การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิรภาภรณ์ วงศ์กาญจนฉัตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชินนโชติ บุปผาดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อติพงษ์ พันธุ์บุญมีปวช.
2นาย คัมภีร์ มีไม้ดีปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ภัยปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ยานพาหนะ หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเอง ที่มีการพัฒนาให้ฉลาดและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้มากขึ้น คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Internet of Things ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ จึงได้จัดทำแบบจำลองการควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้จัดทำได้นำภาษา C มาใช้ในการเขียนโปรแกรมในการควบคุมการเปิดปิดไฟ ที่มีการใช้ แอปพลิเคชั่น Blynk เป็นตัวกลางในการควบคุมการเปิดปิดไฟ
ได้นำมาภาษา C มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้มากขึ้น