อุปกรณ์ช่วยเข้าขอบพื้นลามิเนต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เมธี มูลฟูอุตสาหกรรม
2นางสาว วรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์สามัญ
3นาย สุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์อุตสาหกรรม
4นาย พัณณ์กร จันทร์สมบัติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต ผิวขาวปวส.
2นาย ธิติพงษ์ กันอุไรปวส.
3นาย เกียรติศักดิ์ เรือนบัวปวส.
4นาย ธีรวุฒิ ทองดอนพุ่มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ช่วยเข้าขอบลามิเนต ผู้ทำการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อช่วยในการเข้าขอบลามิเนตซึ่งเวลานำแผ่นลามิเนตมาต่อเข้ากันจะมีปัญหาเกิดช่องว่างและมีปัญหาในการปูแผ่นในที่แคบๆที่เครื่องมือไม่สามารถเข้าไปทำงานได้หรือบางที่เครื่องมือสามารถเข้าทำงานได้แต่ไม่อำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือนี้สามารถช่วยพยุงขอบช่วยให้แผ่นลามิเนตที่ต่อกันแผ่นที่1ต่อแผ่นที่2 แนบสนิทรวมถึงแผ่นอื่นๆทั้ง4ด้านเมื่อปูพื้นเสร็จรอยต่อขอบต่างๆแนบสนิทเสมือนเป็นแผ่นไม้แผ่นเดียวกันสามารช่วยให้ช่างหรือผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วรวมถึงลดการเกิดรอยขีดข่วนจากการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยเข้าขอบและเข้ามุมพื้นลามิเนต
1. สามารถทำงานในที่แคบๆพื้นที่ๆจำกัดห่างจากผนังหรือมุมอย่างน้อย10 มิล