เครื่องตัดหญ้า 4.01

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนนต์ พรมภาพอุตสาหกรรม
2นาย วิศธวัฒร์ บุญภักดีอุตสาหกรรม
3นาย ธนัชกร คงทันอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐดนัย จันทร์ศรีอุตสาหกรรม
5นาย มนตรี มุ่นเชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะพล ด่อนแผ้วปวช.
2นาย ปฏิพัทธิ์ ทัพไทยปวช.
3นาย ศุภวัฒน์ คำภาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องตัดหญ้า 4.01 สร้างขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการควบคุมเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามเปลี่ยนเป็นใช้วิทยุบังคับควบคุมทางไกลผ่านทางคลื่นวิทยุโดยใช้หลักการของการรับและส่งสัญญาณคลื่นวิทยุไปบังคับล้อเครื่องตัดหญ้าให้ทำงานแทนคน เพื่อลดภาระการทำงานหนักของเกษตรกรลดอันตรายที่เกิดจากการตัดหญ้า ทั้งนี้ทางผู้จัดทำมีความต้องการให้ใช้งานเครื่องตัดหญ้าได้อย่างหลากหลาย ได้ทุกพื้นที่เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงคือ สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ตามแนวทางเกษตรกรไทย 4.0 และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเกษตรไทย ในการทำการเกษตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยทุ่นแรงไม่ต้องใช้คนเดินตามรถตัดหญ้า ใช้วิทยุบังคับเครื่องตัดหญ้าผ่านทางคลื่นวิทยุสามรถควบคุบทางไกลได้
1. ช่วยทุ่นแรงให้กับเกษตรกร
2. ลดปัญหาอาการเจ็บปวดหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนัก
3. สามารถต่อยอดออกเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์