กล่องแยกเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มัทรี เชื้อหมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วุฒิกร ป้องตันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐนิดา พิมท่าโพธิ์ปวช.
2นางสาว จุฑาทิพย์ พิริยะธรรมโรจปวช.
3นาย ธีรไนย การินปินปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้เหรียญต่าง ๆ ของคนไทย ยังมีจำนวนมาก การจับจ่ายใช้สอย การทอนเงินล้วนแล้วแต่ต้องมีเหรียญ แม้กระทั่งการออม การแยกเหรียญเพื่อนับเงินในปัจจุบันกล่องแยกเหรียญก็มีขายแต่เนื่องจากราคาค่อนข้างแพง ผู้คนจึงไม่นิยมซื้อ การทำกล่องแยกเหรียญจึงช่วยให้ผู้ใช้ มีความสะดวก รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามาใช้มือ แยกเหรียญ และสามารถนำไปใช้ได้สะดวกมีต้นทุนต่ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ กล่องแยกเหรียญขนาดเหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท และ1 บาท เนื่องจากผู้เสนองานวิจัย มีแนวคิดที่ว่ากล่องแยกเหรียญนี้สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องการแยกเหรียญ ขนาดเหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาทโดยสามารถนับจำนวนเหรียญจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและต้นทุนการผลิต
กล่องแยกเหรียญ ในราคาที่ถูกกว่าเครื่องคัดแยกเหรียญอัตโนมัติตามท้องตลาดและกล่องแยกเหรียญนั้นสามารถแยกเหรียญได้ เป็นการลดเวลาและนำไปใช้งาน โดยกล่องแยกเหรียญชิ้นนี้ทำจากวัสดุหาง่าย ได้แก่ ไม้อัด กาวร้อน เป็นต้น ซึ่งมีรูปร่างที่ ทนทาน