น้ำพริกสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชาลิณี ปิงบ้านเหล่าคหกรรม
2นาง รัมภา ศิริวงศ์คหกรรม
3นาง จุรีพร ศิริโพธิ์คหกรรม
4นางสาว นุจรี มีคำเหลืองสามัญ
5นางสาว ธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ละวา เวียงไพรทองปวช.
2นางสาว ปาลิดา ศิริกรพนาปวช.
3นางสาว ธีมา แซ่ม้าปวช.
4นางสาว เกศนี แสงยาอรุณปวช.
5นางสาว นารี วังสะพรั่งปวช.
6นางสาว ปราณี ห้วยกาเหว่าปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกสับปะรดเป็น เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะคล้ายน้ำพริกเผา แต่มีส่วนผสมของน้ำมันน้อยกว่าน้ำพริกเผาทั่วไป ในส่วนผสมจะใช้สับปะรดมากกว่าส่วนผสมอื่น สับปะรดที่ใช้เป็นพันธุ์ปัตตาเวีย เนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเหมาะแก่การทำน้ำพริกและเป็นพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตจะมีผลผลิตมากทำให้ราคาตกต่ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ล้นตลาดในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงนำสับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย มาเป็นส่วนผสมของน้ำพริกดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำพริกสับปะรดมีลักษณะคล้ายน้ำพริกเผาทั่วไป แต่มีส่วนผสมของน้ำมันน้อยกว่าน้ำพริกเผา เพราะในส่วนผสมจะใช้สับปะรดมากกว่าส่วนผสมอื่น ประกอบกับการเสริมคุณค่าในเรื่องสมุนไพร ซึ่งได้จาก พริกแห้ง ข่า ตะไคร้ ขมิ้นขาว หอมแดง กระเทียม ใบมักรุด ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งได้โปรตีนและไขมันจากกุ้ง และมันกุ้ง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สามารถรับประทานนอกฤดูกาลได้
มีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหาร ทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุขับเหงื่อ ขับลม ขับเสมหะ แก้อาเจียน ลดความดันโลหิต ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดการบวม แก้ไขข้ออักเสบ แก้ปวดหัว แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และมีวิตามินซี ซึ่งได้จากสับปะรด