เส้นก๋วยจั๊บเบญจรงค์

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อ ผลิตเส้นก๋วยจั๊บญวนเบญจรงค์ สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้จริงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเส้นก๋วยจั๊บญวนเบญจรงค์ ดำเนินการโดย การนำแป้งมันสัมปหลังและแป้งข้าวเจ้าผสมกัน โดยใช้น้ำสมุนไพรให้สีจากธรรมชาติมาทำเส้นก๋วยจั๊บญวนเบญจรงค์ โดยสีธรรมชาติจะช่วยปรับหน้าตาของเส้นให้ดูน่ารับประมาน แตกต่างและเพิ่มคุณค่าทางอาหารประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้รักสุขภาพ แล้วบรรจุภัณฑ์พร้อมรับประทานสร้างแบบสอบถามกลุ่มบุคคลจำนวน 100 คน เรื่องความพึงพอใจที่มีเส้นก๋วยจั๊บญวนเบญจรงค์ ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นก๋วยจั๊บญวนที่นิยมรับประทาน มีรูปลักษณ์ที่น่าทานมากขึ้น เพิ่มเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับเส้นก๋วยจั๊บญวน โดยผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จะผลิตเส้นก๋วยจั๊บญวน เบญจรงจำนวน 5 สี ได้แก่ สีแดงจากน้ำกระเจี๊ยบ สีม่วงจากน้ำอัญชัน สีส้มจากน้ำแครอท สีเขียวจากน้ำใบเตย และสีขาวสีธรรมชาติของแป้ง ซึ่งทำให้เส้นก๋วยจั๊บธรรมดากลายเป็นเส้นก๋วยจั๊บญวนที่มีประโยชน์สีสันน่ารับประทาน พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
1 เส้นก๋วยจั๊บมีส่วนผสมสีจากธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2 สีธรรมชาติได้จากวัตถุดิบจากชุมชน ศณีมหาโพธิ ชุมชนมีรายได้
3 สามารถจัดทำเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง คัทลียา โคนพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พิมลณัฐ รองวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิดาภา เพ็งพึ่งปวช.
2นางสาว จิราพร ศูนย์กลางปวช.