เครื่องปลอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีการปลูกหมากมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคตะวันออก ส่วนใหญ่จะขายหมากสด แต่เมื่อเก็บไม่ทัน หมากจะสุกแก่เกินกำหนดต้องขายเป็นหมากแห้ง แต่ต้องปลอกเปลือกก่อนจึงขายได้ ดังนั้นชาวสวนโดยทั่วไปจะทำอุปกรณ์ปอกหมากใช้เองหรือซื้อมา แต่ถ้ามีปริมาณมากๆ จะต้องใช้คนงานจำนวนหลายคนและใช้เวลามากในการปอกหมากให้ได้ 100-200 กิโลกรัม ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ มาใช้ในการปอกหมากแห้งให้ได้ประมาณมากๆ และลดเวลาในการปอกหมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ ขับมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เพื่อส่งพลังงานขับชุดปลอกหมากแห้งให้เปลือกหลุดออกด้วยการกระแทกและบีบอัดด้วยยางรถยนต์ ทำให้สามารถปลอกหมากได้ครั้งละหลายกิโลกรัม ทำให้ลดแรงงานในการปลอกหมากแห้งได้มากกว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ใช้ปลอกหมากแห้งแทนแรงงานคน ประหยัดค่าแรงงาน ลดเวลาและใช้ปลอกหมากได้ครั้งละหลายกิโลกรัม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
2นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย นพดล เฉลิมพงษ์อุตสาหกรรม
4นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม
5นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกรียงศักดา ผลพฤกษาปวช.
2นาย มงคล พลทามูลปวช.
3นาย ภาสวุฒิ สุธรรมปวช.
4นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณนาคะปวช.
5นาย ทักษ์ดนัย บินหะรุณปวช.
6นาย ศิวกร แสนยศปวส.
7นาย ภาณุวัฒน์ งามเจริญไพศาลปวส.
8นาย พงศกร กลิ่นชูเดชปวส.
9นาย นริศ มาศงามเมืองปวส.
10นาย เจษฎากร สร้อยสนปวส.