เครื่องปลอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีการปลูกหมากมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคตะวันออก ส่วนใหญ่จะขายหมากสด แต่เมื่อเก็บไม่ทัน หมากจะสุกแก่เกินกำหนดต้องขายเป็นหมากแห้ง แต่ต้องปลอกเปลือกก่อนจึงขายได้ ดังนั้นชาวสวนโดยทั่วไปจะทำอุปกรณ์ปอกหมากใช้เองหรือซื้อมา แต่ถ้ามีปริมาณมากๆ จะต้องใช้คนงานจำนวนหลายคนและใช้เวลามากในการปอกหมากให้ได้ 100-200 กิโลกรัม ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ มาใช้ในการปอกหมากแห้งให้ได้ประมาณมากๆ และลดเวลาในการปอกหมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ ขับมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เพื่อส่งพลังงานขับชุดปลอกหมากแห้งให้เปลือกหลุดออกด้วยการกระแทกและบีบอัดด้วยยางรถยนต์ ทำให้สามารถปลอกหมากได้ครั้งละหลายกิโลกรัม ทำให้ลดแรงงานในการปลอกหมากแห้งได้มากกว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ใช้ปลอกหมากแห้งแทนแรงงานคน ประหยัดค่าแรงงาน ลดเวลาและใช้ปลอกหมากได้ครั้งละหลายกิโลกรัม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
2นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย นพดล เฉลิมพงษ์อุตสาหกรรม
4นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม
5นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร แสนยศปวส.
2นาย ภาณุวัฒน์ งามเจริญไพศาลปวส.
3นาย พงศกร กลิ่นชูเดชปวส.