พวงกุญแจอัจฉริยะ สมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เวชยันต์ ปั่นธรรมอุตสาหกรรม
2นาง นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์อุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพล วานิชชาอุตสาหกรรม
4นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนาภา นามดังปวส.
2นาย สุรสิงห์ ทุมชายปวส.
3นาย สหเดช ชื่นจำปาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จัดทำโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหากุญแจ มีขอบเขตในการค้นหาระยะทางไม่เกิน 25 เมตร โดยทำงานผ่าน application บนสมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการ android มีหลักการทำงานโดยการเชื่อมต่อบูลทูธเข้ากับสมาร์ทโฟน โดยแตะปุ่มค้นหากุญแจที่อยู่ใน application บนสมาร์ทโฟน ถ้าอยู่ในระยะที่กำหนดแล้ว พวงกุญแจนี้จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นมาทำให้สะดวกในการตามหากุญแจ และหวังว่าโครงงานนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.2.1 เพื่อประดิษฐ์พวงกุญแจอัจฉริยะ
1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้งาน Module Bluetooth
1.2.3 เพื่อพัฒนา Application บนสมาร์ทโฟน
1.2.4 เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหากุญแจในเวลาเร่งรีบ
1.2.5 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการลืมของบ่อยๆให้หาเจอง่ายขึ้น
ใช้เพื่อแก้ปัญหาการหาพวงกุญแจไม่พบเจอ