สมาร์ทโฮม 3ห่วงใย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
2นาย สยาม ปั่นธรรมอุตสาหกรรม
3นาง นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์อุตสาหกรรม
4นาย มรุต นามบุญอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรพฤกษ์ สีทิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วราพงค์ จันทร์เพ็ญปวส.
2นาย คณุตม์ ภูกุลปวส.
3นาย พชรพล ลาภเหลือปวส.
4นาย ตะวัน สุขสถิตย์ปวส.
5นาย ปริพรรห์ วิวัฒน์นิธิกรปวส.
6นาย พงศกร งามโสภาปวส.
7นางสาว อัจชนันท์ ก่อเฮงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากการที่สังคมในปัจจุบันแต่ละครอบครัวจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำภารกิจต่างๆบางครั้งต้องทิ้งบ้านเป็นเวลา นานๆ ยิ่งเศรษฐกิจในทุกวันนี้จำเป็นต้องประหยัดในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟที่นับวันจะสูงขึ้นบางวันเร่งรีบ เปิดน้ำเปิดไฟทิ้งไว้เกิดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็นหรือปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวทิ้งไว้ไม่มีเวลารดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาตายจึงมีความคิดที่จะสร้าง สมาร์ทโฮม3ห่วงใยขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลบ้านซึ่งใช้โทรศัพท์แบบsmart phoneควบคุมการเปิดปิดไฟตรวจจับการเข้าออกเพื่อป้องกันโจรกรรมโดยแจ้งเป็นข้อความเตือนควบคุมการให้น้ำต้นไม้โดยการตรวจจับความชื้นแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นและจุดที่ต้องการควบคุมมาที่โทรศัพท์ของเรา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
1. ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าในบ้าน
2. การตรวจจับการลืมปิดเครื่องปรับอากาศ
3. แจ้งเตือนการบุกรุก
4. การแจ้งเตือนไฟไหม้
5. การแจ้งเตือนแก๊สรั่ว
1. ได้เครื่องสมาร์ทโฮม3ห่วงใย สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
3. ลดความสิ้นเปลืองในการใช้สาธารณูปโภค