ชุดประกอบหินเจียร 4 นิ้วสำหรับงานตัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรวิศ โชติรักษาอุตสาหกรรม
2นางสาว กุสิมา เกล็บจุอุตสาหกรรม
3นาย จีระ อ่วมแจ้งอุตสาหกรรม
4นาย อดิเรก มากโภคาอุตสาหกรรม
5นาย คมสันต์ จันตาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บัณฑิต ชำนาญเขตกิจปวส.
2นาย ทัชพงษ์ เพ็ญนาราปวส.
3นาย เสถียร โพธิ์ศรีปวส.
4นาย ธเนศ เอกปัฏชาปวส.
5นาย ภาณุพงศ์ ค้ำคูณปวส.
6นาย นภสินธิ์ รุ่งแสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานในงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะซึ่งในการลงมือปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ งานโครงสร้างต่างๆ จะต้องผ่านกระบวนการตัดโลหะให้มีขนาดตามที่ต้องการ ก่อนจะนำไปเชื่อมประกอบหรือขึ้นรูปเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ในงานตัดคือเครื่องตัดไฟเบอร์ แต่เครื่องมือดังกล่าว มีข้อจำกัดคือมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ต้องใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบริเวณกว้าง ซึ่งบางครั้งในการปฏิบัติงานบริเวณหน้างานมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถนำเครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานได้สะดวก จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะประดิษฐ์ชุดประกอบหินเจียร 4 นิ้วสำหรับงานตัดเพื่อใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้สามารถนำมาตัดโลหะได้โดยออกแบบและคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ใช้ตัดแผ่นโลหะ และท่อโลหะ ขนาดความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
- น้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนที่ง่าย ปลอดภัยกับการตัดโลหะ
ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะและท่อโลหะได้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดที่ไม่สามารถนำเครื่องตัดขนาดใหญ่เข้าถึงได้