ตะแกรงกันไข่ตกจากตู้เย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑารัตน์ คงประสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. วสุรัตน์ วงษ์มิตรอุตสาหกรรม
3นาย จักรกฤช ศรีวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุภาพร ศรีถันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นงลักษณ์ คณะเวชปวส.
2นางสาว จิราภา วิฉานะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ คนส่วนใหญ่จึงมักจะซื้อไข่มาเก็บไว้ในตู้เย็น และจะใช้วิธีนำไข่มาเรียงไว้ในช่องวางไข่ที่ฝาผนังตู้เย็น แต่นั่นไม่ใช่วิธีเก็บรักษาไข่ที่ถูกต้องที่สุด เพราะตรงช่องวางไข่จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายในตู้ การเปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้งอาจทำให้ไข่เสียเร็วกว่าที่ควร และต้องเป็นกังวลทุกครั้งเวลาที่เปิดตู้เย็นเพื่อหยิบของ ว่าจะมีสิ่งของมากระแทกจนไข่แตก หรือถ้าเปิดตู้เย็นแรงไปไข่จะตกลงมาจากตู้เย็นแตกได้ ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าวคณะผู้ประดิษฐ์จึงมีความสนใจที่จะทำตะแกรงกันไข่ตกจากตู้เย็นขึ้นมา เพื่อป้องกันเรื่องไข่แตกในตู้เย็นและช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของช่องวางไข่ไม่ให้สูงกว่าภายในตู้เมื่อมีการเปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีรูปร่าง และรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ใช้สำหรับกันไข่ไม่ให้ตกจากตู้เย็น และรักษาอุณหภูมิของช่องวางไข่ไม่ให้สูงกว่าภายในตู้เมื่อมีการเปิดปิดตู้เย็น