ลิป ปาล์ม มัลเบอร์รี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คูน บุตราชอุตสาหกรรม
2นาย ดิษฐพงษ์ ทรัพย์อเนกอุตสาหกรรม
3นาย ชลาธิป ดุษฎีโสภณอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. เกียติศักดิ์ สุทธิกุลอุตสาหกรรม
5นาย เด่นศักดิ์ อินตาคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศรวี กุศลกรรมบถปวช.
2นาย อภิชน นันทะสุปวช.
3นาย ปัญญวัต สายพรหมปวช.
4นาย กิตติพร สุทธิมังปวช.
5นาย สันติ หาดนางแก้วปวช.
6นาย วรวุฒิ คำพุฒปวช.
7นาย สุชาครีย์ พาวงษ์บลปวช.
8นาย วัชรพงษ์ สีสร้อยปวช.
9นาย ณัฐพล พรมชัยยาปวช.
10นาย พัฒนาพล บุญปลูกปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การเช็คชื่อเข้าแถวในเเต่ละวันมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากต้องเช็คชื่อเข้าแถวเเละเช็คชื่อในห้องเรียนด้วยกระดาษรายชื่อทำให้เสียเวลาเพิ่มมากขึ้นทางนักเรียนจึงคิดค้นเครื่องเช็คชื่อนักเรียนส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ V.2 เพื่อลดปัญหาความล้าช้าต่อการเช็คชื่อเข้าเเถวเเละเช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วยการสเเกนลายนิ้วมือพร้อมถ่ายภาพผู้สแกนลายนิ้วมือของนักเรียนผ่านเครื่องเช็คชื่อนักเรียนส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ V.2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องสแกนนิ้วมือส่งข้อมูลส่งชื่อนักเรียนส่งข้อมูลเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์
2 สามมารถเก็บลายนิ้วมือได้จำนวน 100 ลายนิ้วมือ
3.สามารถส่งข้อมูลนักเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้นาทีละ20คน
4.ได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ งานได้จริง
5.เป็นหลักฐานของนักเรียนนักศึกษาว่ามีหลักฐานการลงชื่อเข้าเรียน
6.สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้