เปลือกส้มเคลือบสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในจังหวัดอุทัยธานีปลูกส้มซ่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปลูกง่ายและมีมากมายในท้องถิ่น ทำให้มีการบริโภคและเปลือกเหลือทิ้งจำนวนมาก กลุ่มพวกเราจึงสนใจที่นำเปลือกส้มซ่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาแปรรูปเป็นอาหารขบเคี้ยว จากการศึกษาเปลือกของส้มซ่านั้นมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสรรพคุณนั้นก็คือเปลือกของส้มซ่ามีกลิ่นหอมใช้ทำยาหอมแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย แก้ท้องอืดเฟ้อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปลือกของส้มซ่า
ใช้ทำยาหอม
แก้ลม
แก้วิงเวียน
แก้หน้ามืด ตาลาย
ช่วยขับลม
แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
1.สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต
2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น
4.แปรรูปผลผลิตให้สามารถเก็บไว้ได้นาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมคิด สิทธิเขตรกรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันจิรา รัตนวรรณ์ปวส.
2นางสาว ปัญญาพร โทนใหญ่ปวส.