ชุดวางผังงานก่อสร้างแบบปรับระดับเคลื่อนที่ได้

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเรามีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสักระยะหนึ่ง เมื่อเราต้องการที่จะปิดมัน ในบางครั้งเราก็ไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อเราเปิดไฟนอกบ้านทิ้งเอาไว้ตอนกลางคืน แต่เราต้องการให้มันปิดเองในตอนเช้า เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นเก่า ๆ หรือรุ่นใหม่เอง ก็อาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันการทำงานแบบที่เราต้องการมาให้ พวกเราจึงได้คิดค้น ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อที่จะมาช่วยเหลือ หรือทำงานในด้านนี้ขึ้นมา จึงได้เกิดเป็น Smart Plug ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถควบคุมการปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เพื่อการควบคุมเปิด-ปิดปลั๊กไฟในบ้านโดยการสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกเพียงแค่มีระบบอินเตอร์เน็ต ก็สามารถสั่งการทำงานเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า ระบบต่างๆภายในบ้านที่เชื่อมต่อกับ สมาร์ตปลั๊ก ได้เพียงมือถือเครื่องเดียวในระยะเวลาอันสั้น โดยสมาร์ตปลั๊กจะถูกสั่งงานโดยแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือที่สร้างขึ้นมา
ปลั๊กไฟฟ้าที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดผ่านโทรศัพท์มือได้ โดยที่เชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้ในทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการเสียค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังมีระบบเตือนในการเกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงษ์ เทียนกุลอุตสาหกรรม
2นาย นาวา พรมทิพย์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. มนต์ชัย แช่มสาอุตสาหกรรม
4นาย ไกรเลิศ บัวผันอุตสาหกรรม
5นาย ทีปกร ถาวรวิลาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุพร สท้านวัตรปวส.
2นาย ชนาธิป คุ้มรักษาปวส.