Spa เจลนวดสมุนไพรริมรั้ว สูตร 3 ใบเถา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัชธ์เมมิน เสงี่ยมอุดมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. หญิง อรสา อ่องสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาสามัญ
4นางสาว พรรณพนัช วงษ์วังศิลปกรรม
5นาย วุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรณ เคนเต้าปวช.
2นางสาว เจนจิรา ทองบัณฑิตปวช.
3นางสาว อารียา แสนศรีปวช.
4นางสาว อรอุมา แสงสว่างปวช.
5นางสาว อรดา แสงสว่างปวช.
6นางสาว อริศรา สุวรรณโพธิ์ปวช.
7นางสาว ชลธิชา สมคำปวช.
8นางสาว ชณัฐฐา ปิโยปวส.
9นางสาว นราภรณ์ กิจการปวส.
10นางสาว อาทิตยา ลำธาระปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรมากจึงได้มีการคิดค้นนำสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเจลนวดสมุนไพร ได้แก่ ไพลสด ดอกแก้ว และว่านหางจระเข้ สมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แมลงสัตว์กัดต่อย และช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้น ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดโดยการนำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้มาเป็นส่วนผสมหลักในการทำ เจลนวดสมุนไพร ภายใต้ชื่อ Spa เจลนวดสมุนไพรริมรั้ว สูตร 3 ใบเถา ที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ Spa เจลนวดสมุนไพรริมรั้ว สูตร 3 ใบเถา ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย ผลิตจากสมุนไพร
1.ได้วิธีที่เหมาะสมในการทำเจลนวดสมุนไพรริมรั้วสูตร 3 ใบเถา
2. ผลการทดลองก่อนใช้ และหลังใช้เจลนวดสมุนไพรริมรั้ว สูตร 3 ใบเถา
3. ทราบผลความพึงพอใจจากผู้ใช้เจลนวดสมุนไพรริมรั้ว สุตร 3 ใบเถา