กล่องไฟแคมป์ปิ้งอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธินันท์ แก้วนิ่มอุตสาหกรรม
2นาย นิรุดติ์ บัวประเสริฐ์อุตสาหกรรม
3นาย ซูฟียัน แวดือรามันอุตสาหกรรม
4นาย ภัคพนธ์ จันทโชติอุตสาหกรรม
5นางสาว ปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นลธวัช ไทยประเสริฐปวช.
2นางสาว กิ่งกมล สดใสปวส.
3นางสาว ศริยาภรณ์ บัวยอมปวส.
4นางสาว ธนพร วัฒนเจริญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าเดิม ลักษณะในการท่องเที่ยวเป็นเชิงตั้งแคมป์ปิ้งในช่วงฤดูหนาว จะมีการตั้งแคมป์ปิ้งเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ ในการตั้งแคมป์ปิ้งจะมีอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ลำโพงขนาดเล็ก กล่องถ่ายรูป ไฟฉายพกพา พัดลมขนาดเล็ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า กล่องไฟแคมป์ปิ้งอเนกประสงค์ จึงเป็นทางเลือกในตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการกางเต้นแบบค้างคืนหรือการเข้าค่ายพักเเรมในป่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถจ่ายไฟในPort USB
2 สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์ตแบตเตอร์รี่ได้
3 สามารถวัดอุณหภูมิโดยรอบได้
สามารถนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการตั้งแคมป์ปิ้งในการการเต้นตามอุทยานต่างๆได้