แว็กซ์ละไมไทยแลนด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
2นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว อาภาพร คำสาระภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณปวช.
2นางสาว สุมิตรา สุวรรณราชปวช.
3นางสาว พรจรัส ชดกลางปวช.
4นางสาว นันทวัน บุปผาปวช.
5นาย ไพบูลย์ ศิวะนนท์ปวช.
6นางสาว กาญจนา เลื่อมใสปวส.
7นางสาว น้ำทิพย์ ทองทนปวส.
8นางสาว นิภาภรณ์ แจ้งจิตปวส.
9นางสาว สกาวใจ เดชารัมย์ปวส.
10นางสาว กรวรรณ สมบูรณ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แว็กซ์ขนจากธรรมชาติ เป็นการศึกษาการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติสะดวกและหาซื้อได้ง่ายนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีและสารที่ก่อให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยมีน้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำมะนาว เป็นวัตถุดิบควบคุม ทดลองการเติมพืชธรรมชาติ ที่มีสมบัติอ่อนโยนต่อผิวหนังและให้ความชุ่มชื่นได้แก่ แตงกวา ว่านหางจระเข้ และมะเขือเทศ นำมาทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 20 พบการทดสอบพบว่า โดยรวมชื่นชอบสูตรว่านหางจระเข้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ระดับ 4.39 อยู่ในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- 1 ชุด ประกอบด้วย กระปุกแวกซ์ละไมขนาด 320กรัม คู่มือการแว็กซ์ขน ไม้พายและผ้าแว็กซ์ซักได้ 10 ผืน
- ใช้กำจัดขนได้ทุกส่วนของร่างกาย ่ได้แก่ แขน ขา ใบหน้า หนวด คิ้ว ที่ลับ บิกินีและรักแร้
นำวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติมาประยุกต์หลักการทางวิทยาสาสตร์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายและประกอบอาชีพได้