แว็กซ์ละไมไทยแลนด์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แว็กซ์ขนจากธรรมชาติ เป็นการศึกษาการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติสะดวกและหาซื้อได้ง่ายนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีและสารที่ก่อให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยมีน้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำมะนาว เป็นวัตถุดิบควบคุม ทดลองการเติมพืชธรรมชาติ ที่มีสมบัติอ่อนโยนต่อผิวหนังและให้ความชุ่มชื่นได้แก่ แตงกวา ว่านหางจระเข้ และมะเขือเทศ นำมาทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 20 พบการทดสอบพบว่า โดยรวมชื่นชอบสูตรว่านหางจระเข้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ระดับ 4.39 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- 1 ชุด ประกอบด้วย กระปุกแวกซ์ละไมขนาด 320กรัม คู่มือการแว็กซ์ขน ไม้พายและผ้าแว็กซ์ซักได้ 10 ผืน
- ใช้กำจัดขนได้ทุกส่วนของร่างกาย ่ได้แก่ แขน ขา ใบหน้า หนวด คิ้ว ที่ลับ บิกินีและรักแร้
นำวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติมาประยุกต์หลักการทางวิทยาสาสตร์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายและประกอบอาชีพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
2นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว อาภาพร คำสาระภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กุลธิดา เลขนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณปวช.
2นางสาว สุมิตรา สุวรรณราชปวช.
3นางสาว พรทิพย์ ศรประสิทธิ์ปวช.
4นางสาว พรจรัส ชดกลางปวช.